ดัน”จันทบุรี”มหานครผลไม้โลก

01/02/2018 vpa

พาณิชย์ชง ครม. สัญจรพิจารณาแผนดันเมืองจันทบุรีเป็นมหานครผลไม้โลก ชี้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จัก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่4-5 ก.พ. 61 ที่จังหวัดจันทบุรีกระทรวงพาณิชย์จะเสนอแผนการส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นมหานครผลไม้ของโลกให้ที่ประชุม

ครม. ได้พิจารณา เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ที่สำคัญหลายชนิดของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนที่กลายเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้บริโภคชาวจีนและทั่วโลก จนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนใกล้เคียงอย่างมาก เบื้องต้นหากครม.เห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการทำแผนแบบครบวงจรเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป

“ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแผนในการส่งเสริมให้จันทบุรีเป็นมหานครผลไม้ของโลกมาระดับหนึ่งและมีความคืบหน้าไปมาก ดังนั้นหากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ครม.เห็นชอบแนวคิดดังกล่าวก็จะร่วมกับทำงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด ทั้งด้านการสร้างแบรนด์,การโปรโมท,การท่องเที่ยว,การจัดจำหน่ายทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การส่งออกและจำหน่าย และ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทั่วโลกได้รับทราบ”

 

Tags : , , ,
Leave Comment