กิจกรรมการแข่งขัน มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งเอาม่วน ชวนขึ้นเขา” ภายใต้ “งานเทศกาลดอกไม้บาน ครั้งที่ 4”

05/01/2018 Administrators

กิจกรรมการแข่งขัน มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งเอาม่วน ชวนขึ้นเขา” ภายใต้ #งานเทศกาลดอกไม้บาน “ครั้งที่ 4”

  1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (fun run5 km.) ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ได้รับหมวกที่ระลึก 1 ใบ)
  2. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 km. ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ได้รับหมวกที่ระลึก 1 ใบ)
  3. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ๒๐ Km. ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ได้รับหมวกที่ระลึก 1 ใบ)
  4. แฟนซีโดนๆๆ ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ได้รับหมวกที่ระลึก 1 ใบ)

หมายเหตุ : ( ค่าสมัคร ไม่หักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สบทบกองทุนผู้ประสพภัยช้างอำเภอแก่งหางแมว)
( ชื่อบัญชี : สบทบกองทุนผู้ประสพภัยช้างอำเภอแก่งหางแมว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแก่งหางแมว ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132144488 )

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

  1. ต้องไม่เป็นโรคอันตรายที่เป็นอุปสรรคต่อการวิ่ง
  2. เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้
  3. ต้องปฏิบัติตาม กฎ กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ

สมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว 039-308195 , 039-308025
หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ คุณธัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ (คุณแอ้) โทร 091-6211930
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว

เอกสารประกอบการแข่งขัน

  1. ใบสมัครแข่งขัน
  2. บัตรประชาชน/บัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษา

**หมายเหตุ ทางผู้จัดงานมีสถานที่บริการจุดกางเต้นท์และอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

ใบสมัครวิ่งมาราธอน.docx
ระเบียบการเข้าร่วมการแข่งขัน มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งเอาม่วน ชวนขึ้นเขา”.docx

Tags : , ,
Leave Comment