ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน จากนายทุน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

20/12/2017 Administrators

จันทบุรีหลายหน่วยงานสนธิกำลัง ทวงคืนผืนป่าชายเลนจากนายทุน 2 ตำบล อำเภอเมือง กว่า 500 ไร่ ที่หมู่ 4 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

นายเผชิญ อ่อนใจเอื้อ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนธิกำลังกับชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวม 60 นาย สนธิกำลังลงพื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง และตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งมีพื้นที่บุกรุกรวม 500 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีนายทุนเข้ามาบุกรุกป่าชายเลน ปลูกสิ่งก่อสร้าง และเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้เข้าตรวจยึด

ทั้งนี้ในส่วนที่ลงตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสระเก้า พื้นที่ส่วนใหญ่ได้บุกรุกทำนากุ้ง โดยการเข้าพื้นที่ในครั้งนี้ไม่พบตัวกลุ่มนายทุน แต่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบการทวงคืนผืนป่าในขั้นตอนต่อไป

Tags : ,
Leave Comment